Jak rozpocząć

proces tworzenia Twojej wymarzonej strony?

Poniżej dowiesz się:

Co jest potrzebne do stworzenia Twojej wymarzonej strony
Jak wygodnie przesłać do nas materiały
Jak przebiega proces projektowania
Co się dzieje po uruchomieniu strony

Jakie elementy są niezbędne do stworzenia strony internetowej?

Obrazy, zdjęcia
Obrazy i zdjęcia należy dostarczyć w wysokiej jakości. Obrazy użyte na stronie są wyświetlane w niższej jakości, w celu lepszej jej wydajności, ale ich początkowa wysoka jakość umożliwia projektantom większą swobodę podczas edycji i optymalizacji strony. Klient musi posiadać prawa autorskie do przesyłanych obrazów (więcej informacji w Regulaminie: §5). Dopuszczalne formaty: .jpg .gif .tiff .psd .ai .svg.
Logo
O ile stworzenie loga nie zostało nam powierzone (więcej informacji w Regulaminie: §5, §11 ust.28), logo należy dosłać w wysokiej jakości i rozdzielczości. Najlepiej skalowalne w wektorach. Umożliwi to jego bezproblemowe przystosowanie do potrzeb strony internetowej. Dopuszczalne formaty: .ai .svg .psd, .tiff.
Teksty
Teksty na stronę internetową należy przesłać w ich finalnej, zredagowanej formie. Teksty nie mogą nosić cech plagiatu lub naruszać innych norm prawnych i społecznych (więcej informacji w Regulaminie: §5, §11 ust.6). Dopuszczalne formaty: .doc .docx .odt.
Formularz Zamówienia
Na Formularzu Zamówienia zawarte są kluczowe informacje pozwalające rozpocząć pracę projektantom. Pytania o specyfikę Twojego biznesu, grup docelowych są niezbędne do prawidłowego i optymalnego zaprojektowania skutecznej strony internetowej. Na Formularzu zawarte są również informacje o wybranym przez Abonenta Pakiecie wraz z dodatkowymi elementami zamówionymi do Produktu, szczegółowe warunki wykonania Umowy, a także podstawowe dane Stron. Jest to dokument stanowiący integralną część Umowy.

Jak przesłać materiały do wykorzystania na stronie internetowej?

Jak przesłać duże pliki?
Do przesłania dużych plików zalecamy WeTransfer po uprzednim skompresowaniu do formatu .rar (obie usługi są bezpłatne).
Jak przesłać teksty?
Teksty na stronę należy przesłać jako załącznik wiadomości email. Teksty należy przesłać w ich finalnej, zredagowanej formie. Teksty nie mogą nosić cech plagiatu lub naruszać innych norm prawnych i społecznych (więcej informacji w Regulaminie: §5, §11 ust.6). Dopuszczalne formaty: .doc, .docx, .odt.
Gdzie mogę wyszukać zdjęcia?
W sieci jest wiele darmowych lub płatnych zdjęć. Pośród bezpłatnych polecamy: www.unsplash.com, www.pixabay.com, www.pexels.com, www.picjumbo.com.  Należy upewnić się, że posiada się prawa autorskie do wykorzystania danego zdjęcia (więcej informacji w Regulaminie: §5). W przypadku bezpłatnych zdjęć należy szukać tych z licencją CC0 (Creative Commons Zero).

Jak przebiega proces projektowania strony internetowej?

Rozpoczęcie projektu
Po zatwierdzeniu umowy postępujemy zgodnie z harmonogramem realizacji prac będącego częścią Formularza Zamówienia. Proces projektowania rozpoczyna się po uiszczeniu Opłaty Aktywacyjnej. Na każdym etapie kluczowa jest współpraca z WingsBridge oraz doręczanie na adres e-mail opiekuna klienta oraz realizacja@WingsBridge.pl utworów, informacji, materiałów, dokumentów i innych danych niezbędnych do wykonywania danej Usługi (więcej informacji w Regulaminie).
Realizacja

W ramach Pakietu projekt strony internetowa, składa się maksymalnie z pięciu podstron, z której każda składa się maksymalnie z 10 segmentów (więcej informacji w Regulaminie: § 11 ust. 6). >>Zobacz czym są segemnty<<

Poprawki i finalna wersja

Zgłoszenie poprawek musi być zgodne z zasadami określonymi w harmonogramie realizacji prac. W przypadku przekroczenia terminów, poprawkę można złożyć wyłącznie jeden raz.

Dołożymy starań, żeby Dzień Aktywacji Produktu nastąpił w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji prac (do 30 Dni Roboczych), od dnia uiszczenia pierwszej opłaty zgodnie z §10 ust. 1 lub ust. 2, przy czym Dzień Aktywacji może nastąpić do kolejnych 30 Dni Roboczych później.

Co się dzieję po uruchomieniu strony internetowej?

Jak zalogować się do panelu administracyjnego strony internetowej?
Wszystkie informacje dotyczące logowania i haseł zostaną wysłane emailem. Hasła i loginy należy trzymać w bezpiecznym miejscu oraz nie udostępniać osobom trzecim. Wskazana jest zmiana hasła podczas pierwszego logowania na zgodne z wewnętrznymi wytycznymi obowiązującymi w firmie.
Moja strona internetowa nie wczytuje się, co robić?
Należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki (F5). Zastrzegamy sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych i innych, na urządzeniach niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług. W przypadku wykonywania prac powodujących niedostępność w dniach roboczych, przekraczającą 1h, będziemy uprzednio informować. Jeśli zaistnieją inne problemy techniczne prosimy o ich zgłoszenie emailowe lub telefoniczne.
Jak zintegrować moją pocztę z programem Outlook?

Skonfiguruj ręcznie konto w 4 prostych krokach.

Twoja wymarzona strona jest już online?

Zobacz co możesz zrobić dalej do jej wypromowania!